Kinderen betrekken bij een uitvaart

Beschilderde kist

Een eigen afscheidsgroet

Voor kinderen is een uitvaart ook een ingrijpende gebeurtenis. Vaak wordt over hun hoofden van alles besloten, maar kinderen betrekken bij een uitvaart is juist belangrijk. Ze kunnen een bijdrage leveren en zo ook op hun eigen manier afscheid nemen. Vaak geven kinderen iets mee aan de overledene: een tekening, gedichtje of een knuffel. Ook kunnen zij vol overgave de kist van een heel eigen afscheidsgroet voorzien.

kleindochter helpt bij het sluiten van de kist

kinderen zijn vaak onbevangen

Kinderen gaan vaak veel natuurlijker om met de dood dan de meeste volwassenen. De angsten van de ouders worden nogal eens – vaak ten onrechte- geprojecteerd op kinderen. Als u kleine kinderen hun gang laat gaan kunt u misschien nog iets leren van hun onbevangenheid en wie weet valt er zelfs wat te glimlachen.

meer foto’s van kinderen in het fotoalbum